Lajme, Lajme

Fituesit e Nëngranteve të Shkupit. Bashkohuni!

Kemi kënaqësinë të ndajmë pikat kryesore të takimit tonë të fundit, i cili mblodhi së bashku fituesit tanë të nën-granteve nga Shkupi për një sesion të frytshëm të fokusuar në shkëmbimin e përvojave, mësimet e nxjerra, tejkalimin e pengesave dhe prezantimet e menaxhimit të nën-granteve.
Përmbledhje e takimit:
– Ndarja e përvojave: Fituesit tanë të nën-granteve nga faza e parë shfaqën udhëtimet e tyre të jashtëzakonshme, duke hedhur dritë mbi arritjet e tyre, piketa dhe njohuri të vlefshme.
-Mësimet e nxjerra dhe tejkalimi i pengesave: Të pranishmit u frymëzuan nga rrëfimet e drejtpërdrejta të sfidave të përballura dhe zgjidhjeve novatore të zbatuara, duke theksuar fuqinë e këmbënguljes dhe kreativitetit.
– Menaxhimi i nën-granteve: Diskutimi mbi menaxhimin e nën-granteve u thellua në praktikat më të mira, pajtueshmërinë dhe përdorimin e burimeve, duke ofruar një kuptim gjithëpërfshirës të këtij aspekti thelbësor.
Qëndroni të sintonizuar për më shumë ngjarje emocionuese! Mos e humbisni tjetrin!


Rrjeti i Varrit në Shkencë – RRGSH, Moja Kariera, Asociacioni për Afirmimin e Gruas, Zdruzenie Flagelum, Instituti ZIP, Horizon Civitas