Iniciativa nga kategoria Arsimi

Иницијатива за професионално советување и менторство на ученици

by n f

  Професиона

Raised Percent :
0%
400.000 ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Programi i bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022

by Community Investment Platform

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Iniciativa për këshillim dhe mentorim profesional të maturantëve

by n f

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised