Edhe ne mundemi, edhe ne dimë – TORTIADA 2023

 • Not Set

  Funding Goal
 • ден

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Campaign End Method
Raised Percent :
0%
The campaign is successful.

n f

10 Campaigns | 0 Loved campaigns

See full bio

Category:

Description

Tortijada është manifestim tradicional i Mobillnost Strumica i cili realizohet prej 23 vitesh, me qëllim të përfshirjes sa më të madhe të personave me aftësi të kufizuara ku ata socializohen dhe tregojnë aftësitë e tyre në përgatitjen e ëmbëlsirave.

Për realizimin e këtij evenimenti, nevojiten mjete financiare për bujtje për anëtarët tanë nga qytetet e tjera që regjistrohen për pjesëmarrje, si dhe mjete financiare për ushqim dhe pije për të gjithë pjesëmarrësit e evenimentit. Sipas mundësive, gjithashtu duam të ndajmë dhurata modeste për tre krijimet më të mira, për të rritur motivimin për pjesëmarrje në eveniment.

Puna afatgjatë në terren me personat me aftësi të kufizuara gjithnjë e më shumë na bind se ka nevojë për evenimente të tilla, ku personat me aftësi të kufizuara do të kenë mundësinë të tregojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre dhe t’i prezantojnë para publikut.

Nisma jonë qytetare është e specializuar në dukuritë konkrete sociale dhe ne kemi njohuri të mjaftueshme në fushat konkrete të jetës së komunitetit. Përvoja nga projektet e realizuara dhe njohuritë për rolin e të gjitha palëve të përfshira janë të një rëndësie të madhe për të arritur efektin më të madh të mundshëm nga çdo donacion. Ne besojmë se tejkalimi i sfidës të mësipërme mund të arrihet duke u bashkuar.

Me realizimin e këtij evenimenti, TORTIJADA (që është tipar i njohur i Mobillnost Strumica, si në rajon ashtu edhe më gjerë) zgjidhim problemin e socializimit dhe përfshirjes së personave me aftësi të kufizuara, që besojmë se është faktor kyç për një jetë më cilësore për personat me aftësi të kufizuara.

Përfitimi nga ky eveniment është ngritja e vetëdijes së qytetarëve, se personat me aftësi të kufizuara mund të jetojnë krah për krah me personat e tjerë, të jenë aktorë aktivë në shoqëri, të japin kontributin e tyre, të përfshihen në vetë organizimin dhe realizimin e evenimentit ku do të tregojnë aftësitë e tyre organizative dhe më e rëndësishmja, tejkalimi i stigmave dhe barrierave, me synimin për një jetë më cilësore për personat me aftësi të kufizuara.

Buxheti total i nevojshëm për realizim të Tortijadës është 70,000 denarë.

ID Name Email Amount
19132Nikola Cacanoskinikola.cacanoski@gdi.net