Новости

18 организации, 1 мисија

Моќта на CIP: 18 организации, 1 мисија!

Зад успехот на Платформата за инвестирање во заедницата (ПИЗ) стојат нашите неверојатни партнери и добитници на суб-грантови, сите предводени од движечката сила на Фондација Албиз. Голема благодарност до 3 извонредни организации од Дебар, 3 од Струмица, 7 од Скопје и 5 од Тетово — заедно, постигнуваме трајно влијание врз нашата заедница преку нивната посветеност и континуирана поддршка.

Срдечна благодарност до Европската Унија за нивната инструментална улога во создавањето на овој извонреден сојуз.

Партнери

Центар за истражувања и анализи НОВУС / Center for research and analysis

CSCD

Multikultura

Добитници на суб-грантови:

Horizon Civitas

ZIP Institute

Center for Education and Development – CED

ADEC&Qendra Psychalb

VK Aktiv

Zdruzenie Flagelum

Asociacioni për Afirmimin e Gruas

Rrjeti i Grave në Shkencë – RRGSH

Proagro Farmeri

Здружение Радика Де

Democracy Lab

Moja Kariera

Shoqata Renesansa

#ЕUSupport#AllianceGratitude#CommunitySupport#Partnership