Формулар за објава на иницијативи

  Име на лицето/организацијата која ја објавува иницијативата:
  Кратка биографија на лицето / организацијата:
  Прикачете лого (ако имате):
  Email адреса:
  Телефонски број:
  Име на иницијативата:
  Цел на иницијативата:
  Краток опис на иницијативата:
  Колку средства треба да се соберат (во денари):
  За колку време треба да се соберат средствата (денови или месеци):
  Прикачете слика која сакате да се постави во иницијативата: