0

Членки на Платформата

0

Подржани Иницијативи

0 ден.

Доделени Средства

Дигитална Платформа за Инвестиции во Заедницата

Дигиталната платформа за инвестиции во заедницата е отворена за сите засегнати страни во земјата (и за деловната дијаспора). Целта на платформата е да ги согледаме in-situ напорите на нашите членови на ПИЗ во дигиталното поле. Оваа платформа се користи за објавување на резултати на проектот, анализи, предложени иницијативи во заедницата и регулатива. Исто така, платформата служи како алатка за финансирање од толпа за мобилизирање на дополнителни ресурси, особено оние од деловната дијаспора.

СТАНИ ДЕЛ ОД ПЛАТФОРМАТА

Проектот Платформа за инвестиции во заедницата (ПИЗ)

се имплементира во Скопје, Тетово, Струмица и Дебар
Skopje
Tetovo
Debar
Strumica

Главна цел на проектот

Унапредување на капацитетот на локалните граѓански организации

Специфичната цел на проектот е зајакнување на капацитетот за собирање средства на локалните заедници преку иницијативи предводени од граѓански организации и јавно-приватни иницијативи.

Организации спроведувачи

Фондација за развој на образование и култура АЛБИЗ

ул. „20“, бр. 97, Сарај, 1000 Скопје тел. +389 (0) 2 2057 632, факс: +389 (0) 2 2057 632 е-пошта: info@albiz.org.mk www.albiz.org.mk

Центар за одржлив развој на заедницата

ул. „Вељко Влаховиќ“, бр.13, П.Ф. 41, 1250 Дебар тел. +389(0)46835106, факс: +389 (0) 46 835 106 е-пошта: cscd.db@gmail.com www.cscd.org.mk

Центар за истражување и анализи НОВУС

ул. „Васил Сурчев" бр. 56, 2400 Струмица тел. +389 (0) 75 495 003 е-пошта: zdruzenienovus@gmail.com www.associationnovus.org

Здружение МУЛТИКУЛТУРА

ул. „Дервиш Цара“, 5-2/2, 12000 Тетово тел. +389 (0) 44 377 775 е-пошта: info@multikultura.org.mk www.multikultura.org.mk

Членки