Новости

„Чисти ридови за сите“

„Чисти ридови за сите“ е еколошка акција иницирана од граѓанскиот сектор која се спроведува во соработка со Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилово и Општина Новосело и со поддршка од бизнис секторот и фирмата Тимас која веќе прераснува во традиција во Струмичкиот регион. Видеото во прилог, изработено во рамки на Платформата за инвестиции во заедницата, прикажува како се градат меѓу-секторски иницијативи кои имаат за цел социо-економски развој на заедниците, што впрочем е и една од главните цели на Платформата ПИЗ.

https://fb.watch/nhdr9qvJ1F/