Новости

Денес работиме во Дебар

Денес Дебар избира проекта идеја за која преку Платформата за инвестиции во заедницата ќе се поднеце иницијатива за собирање на средтсва за нејзина практична реализација. Претставници од  граѓанските организации CSCD, Озон 3, AртКулт, Месечина , Synapsis World и Риболовно друштво Трофта изработуваат проект предлог за развој на туризмот во Дебар со кој ќе се обучат десетина туристички водичи, ќе се градат капацитетие на домаќинствата за акомодирање на туристи и ќе се направи мапирање и поставување на онлајн туристичка платформа.