Новости

Директно од Работилницата за градење на капацитетите на граѓанските организации во Тетово

Денес работиме на градење на капацитетите на граѓанските организации во Тетово. Во прекрасна атмосфера на млади претставници од  нашата партнерска организација Multikultura, како и претставници од CED, ADEC, Psycalb, ILLP и Eco Action работиме на развој на проектна идеја и изготвување на проект предлог на тема “Подготвување на младите за вработување“ кој исто така ќе биде објавен во Платформата за инвестиции во заедницата како алатка за прибирање на финансикси средстсва со цел да се обезбеди финансиска подршка за реализација на истиот.