Новости

Форум дискусија Скопје

Вчерашната форумска дискусија во Скопје предизвика неверојатна синергија меѓу бизнисите, невладините организации и јавниот сектор!


Заедно, ја истражувавме виталната важност на партнерствата и навлегуваме во светот на јавно-приватната соработка.

Нашите заеднички вредности блеснаа и го истакнавме влијанието на донациите и спонзорството.
Во духот на напредокот, ја сфативме потребата да се продлабочиме во правилата и законодавството за јавно-приватно партнерство.

Овој увид ја поставува основата за ветувачка иднина изградена на колективно влијание.


Да го одржиме ова патување за соработка и да направиме трајна разлика!


Исто така, бидете во тек за ажурирања на нашата платформа за инвестиции во заедницата – CIP