Новости

Иницијативи на граѓанскиот сектор

Конечно!

Објавен е повикот за финансиска поддршка на 4-те иницијативи од граѓанскиот сектор до граѓаните и бизнис заедницата. Ние ги создадовме, Вие овозможете да се реализираат!