Новости

Известување

Сите организации кои поднесоа апликација за грант се во процес на разгледување. 7 од вкупно добиени 32 апликации ќе бидат одбрани. Резултатите ќе бидат објавени на нашата веб страна како и на социјалните медиуми!