Новости

Мултикултура: Изградба на паралелки за деца со посебни образовни потреби

Во 2019 година, Мултикултура го реализираше проектот “Изградба на паралелки за деца со посебни образовни потреби во Основното училиште “Лирија”, Тетово”.

Во соработка со “Ecolog International”, Германската Амбасада во Скопје и општина Тетово, во основното училиште “Лирија” беше изграден нов објект за паралелките со ученици со посебни обвразовни потреби. Објектот има две училници, една креативна работилница и приемна канцеларија.

Вкупниот буџет потребен за реализирање на оваа иницијатива изнесува 373.010,00 МКД