Новости

Нашите соработници велат

“Здружението Флагелум од Скопје со голема емоција ја цени непроценливата поддршка и менторство на тимот на проектот за Платформа за инвестиции во заедницата, кој одигра одлучувачка улога во успехот на нашиот проект “Трансформирај и учествувај”. Ова достигнување е доказ за влијателната соработка со проектниот тим и од срце им благодариме за нивниот витален придонес во поттикнувањето позитивни промени во нашата заедница. Заедно, правиме значајна разлика, една цел во исто време.” – Магдалена Китановска, претседател на Здружението Флагелум