Новости

НАСКОРО

Продолжуваме со активности за развој на заедницата во рамки на ПИЗ. По првата фаза  на доделување на под-грантови со кои беа опфатени седум ГО од Скопје, Тетово, Дебар и Струмица, следи втората фаза на доделување на под-грантови за кој ќе биде објавен Повик за аплицирање во ЈАНУАРИ 2023.