Новости, Новости

Ние прифаќаме заеднички јавно-приватен пристап за поттикнување на инвестициите во заедницата, обезбедувајќи одржлив раст и просперитет за сите.