Новости

Од граѓаните за граѓаните!

Се охрабруваат граѓанските организации да ги искористат можностите кои ги нуди дигиталната платформа на ПИЗ. Прочитајте повеќе на https://cip.mk/za-platformata/