Новости

Од работилницата во Струмица

На последната од серијата Работилници за градење на капацитетите на граѓанските организации во рамки на активноста Менторирање на граѓанските организации, денес во прекрасна работна атмосфера со претставниците од Центар за истражување и анализи Новус, ЦРЈИПР, ВК Актив, Кај Виктор – прв сертифициран “Autism Friendly” етно ресторан, Europe House и Културен забавен живот, развиваме проект за создавање “Дневен простор за млади со посебни потреби“.Овој проект исто така ќе биде објавен во Платформата за инвестиции во заедницата со цел да се обезбеди финансиска подршка за реализација на истиот.