Новости

Отворена размена на идеи за побрз успех!

БЛОГ за комуникација, интеракција и размена на идеи за нови иницијативи од различни граѓански перспективи, наскоро ќе биде воведен за големото семејство од 95 членови на Платформата за инвестиции во заедницата.