Новости, Новости

Платформата за инвестиции во заедницата-118 членки

Нашето членство е успех!

Горди сме дека Платформата за инвестиции во заедницата расте! Нашето големо семејство вклучува 118 членки од граѓанскиот сектор и бизнис заедницата. Заедно градиме меѓусекторска соработка!