Новости

Потпишување на Меморандум за Соработка со Центар за Бизнис и Иновација

На 15-ти декември 2021, Мултукултура потпиша Меморандум за Соработка со Центар за Бизнис и Иновација – компанија основана од УЈИЕ со седиште во Тетово.
Потпишувањето на овој Меморандум ја одразува волјата и подготвеноста на двете страни за соработка и заедничка реализација на активностите во рамките на проектот “Платформа за инвестиции во заедницата – ЦИП“.Се надеваме дека оваа соработка е само почеток на заедничката акција и иницијативи за инвестиции во заедницата.

Центарот за одржлив развој на заедницата од Дебар и Центарот за истражување и анализи НОВУС од Струмица. Период на имплементација на проектот е од јануари 2021 до април 2024 година, проектот е финансиран од страна на Европската Унија.