Новости

ПРОЕКТ инициатива „Сите сме исти, сите заслужуваме радост“

Оваа проектна иницијатива насловена како „Сите сме исти, сите заслужуваме радост“ се стреми за создавање на Дневен инклузивен простор за млади со попреченост во склоп на првиот autism friendly етно ресторан „Кај Виктор“. Заедно да овозможиме да се обезбеди простор за социјализација на овие млади лица, како и поддршка и вклучување на нивните родители. Донирајте за оваа благородна цел!