Новости

Проектни иницијативи

Да дадеме уште една шанса на проектните иницијативи изработени со заеднички труд на повеќе граѓански организации од Скопје, Тетово, Дебар и Струмица. Иницијативите се наменети за различи таргет групи и имаат за цел да поттикнат социјално-претприемнички дух како и корпоративна општествена одговорност кај граѓаните. Донирајте за реализација на овие иницијативи!