Новости, Новости

Промовирање на ГО како витални столбови на нашата платформа

Со промовирање на ГО како витални столбови на нашата платформа, го отвораме патот за посилни инвестиции во заедницата.