Lajme

Fushata e dytë për grumbullimin e fondeve

Qendra për hulumtim dhe analizë NOVUS në partneritet me Fondacionin për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz, në kuadër të projektit “Platforma për investime në komunitet”, ju fton në aktivitetin humanitar për grumbullimin e fondeve me rastin e Ditës ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuara në Strumicë.