Lajme

Mirënjohje

Gjersa përgatitemi për Fazën e dytë të nën-grantimit, sigurisht që u jemi shumë mirënjohës përfituesve të fazës së parë të nën-grantimit për përkushtimin, angazhimin dhe bashkëpunimin e shkëlqyer.

Platforma për investime në komunitet