Lajme

Nga punëtoria në Strumicë

Në punëtorinë e fundit nga seria e punëtorive për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në kuadër të aktivitetit Mentorimi i organizatave të shoqërisë civile, sot në një atmosferë të mrekullueshme pune me përfaqësues nga Qendra për hulumtime dhe analiza Novus, CRJIPR, VK Aktiv, Kaj Victor – restoranti i parë etnik i certifikuar “Autism Friendly”, Europe House dhe Jetë kulturore dhe zbavitëse, hartojmë projekt për krijimin e “Hapësirës ​​ditore për të rinjtë me nevoja të veçanta” Edhe ky projekt do të publikohet në Platformën e Investimeve në Komunitet për grumbullimin e fondeve për implementimin e tij.