Lajme

PROJEKT inicijativa “Këshillim dhe mentorim profesional për maturantët”

“Këshillim dhe mentorim profesional për maturantët” është projekt-iniciativë që ofron ndihmë për orientim profesional dhe zhvillim të karrierës për të rinjtë dhe maturantët nga rajoni i Tetovës. Kjo iniciativë synon të zgjidhë problemin me numrin e madh të të rinjve të papunë nga rajoni përkundër nevojës për fuqi punëtore për kompanitë private, si dhe të ndikojë në problemin e emigrimit të lartë të të rinjve drejt vendeve perëndimore. Sektori i biznesi është më i thirruri të mbështesë këtë iniciativë sepse përfitimet më të mëdha janë për to. Dhuroni për veten tuaj!