Regjistrimi

Platforma digjitale për investime në komunitet është e hapur për të gjithë palët e interesuara në vend (edhe për diasporën edhe për bizneset). Qëllimi i platformës është të shohim përpjekjet in-situ të anëtarëve tanë të PIK në fushën digjitale. Kjo platformë përdoret për të publikuar rezultatet e projektit, analizat, iniciativat e propozuara të komunitetit dhe rregulloret. Platforma shërben gjithashtu si një mjet për të mobilizuar resurse financiare shtesë, veçanërisht ato nga bizneset nga diaspora.

Çdo organizatë joqeveritare, ndërmarrje apo institucion publik mund të bëhet pjesë e platformës sonë duke plotësuar formularin e mëposhtëm.

    Bashkëngjitni logon (nëse keni):