Lajme

Rezultate SË SHPEJTI

Njoftojmë se rezultatet e vlerësimit të aplikacioneve të Fazës së dytë të nëngrantimit do të shpallen më 19 maj 2023.