Rreth platformës

Platforma për investime në komunitet

Platforma digjitale për investime në komunitet është e hapur për të gjithë palët e interesuara në vend (edhe për diasporën edhe për bizneset). Qëllimi i platformës është të shohim përpjekjet in-situ të anëtarëve tanë të PIK në fushën digjitale. Kjo platformë përdoret për të publikuar rezultatet e projektit, analizat, iniciativat e propozuara të komunitetit dhe rregulloret. Platforma shërben gjithashtu si një mjet për të mobilizuar resurse financiare shtesë, veçanërisht ato nga bizneset nga diaspora.

 

50

organizata joqeveritare 

11

sipërmarrje 

 

0

institucione publike

Anëtarët