Lajme

SË SHPEJTI

Vazhdojmë me aktivitetet për zhvillim të komunitetit në kuadër të PIK. Pas fazës së parë të ndarjes së nën-granteve me të cilën u përfshinë shtatë organizata të sektorit civil nga Shkupi, Tetova, Dibra dhe Strumica, vijon faza e dytë e ndarjes së nën-granteve për të cilën do të shpallet Thirrje për aplikim në JANAR 2023.