Lajme

Takim pune i anëtarëve të Platformës në Strumicë

Në organizim të partnerëve tanë NOVUS në Strumicë më 13.10.2022 u mbajt takim pune i anëtarëve të Platformës për Investime në Komunitet nga sektori civil dhe afarist i rajonit. Qëllimi i takimit ishte promovimi i Platformës Digjitale për Investim, mundësitë për ristrukturim dhe riorganizim, si dhe ndërtimi i strategjisë për promovim të mëtejshëm si mjet për “crowdfunding”.