Lajme

Takimi ndërsektorial në Strumicë

Sot në Strumicë, në organizim të Qendrës për hulumtime dhe analiza NOVUS, u mbajt një takim produktiv me sektorin civil, afarist dhe publik në kuadër të projektit “Platforma për investime në komunitet”, i cili u prezantua nga Fondacioni Albiz, ndërsa z. Goran Veleski, ekspert i jashtëm i prezantoi gjetjet e hulumtimit për bashkëpunim ndërsektorial të sektorit civil, afarist dhe publik.

Nota mesatare e perceptimit të organizatave dhe ndërmarrjeve të shoqërisë civile për bashkëpunimin në komunitet është 2.7 në shkallën nga 1 deri në 5, ku 1 është rezultati më i keq dhe 5 është rezultati më i mirë. Organizatat qytetare e vlerësojnë bashkëpunimin me 2,8, ndërsa ndërmarrjet me 2,5.

Analiza e rezultateve të anketës tregon se nevojat më të mëdha të banorëve të komunitetit janë përmirësimi i situatës me të rinjtë dhe barazia e grave (22% e përgjigjeve), dhe përmirësimi i infrastrukturës lokale (22% e përgjigjeve). Organizatat qytetare gjithashtu besojnë se nevoja më e madhe për përmirësimin e situatës me të rinjtë dhe barazinë e grave me 29%, ndërsa sektori i biznesit mendon se nevoja më e madhe është përmirësimi i infrastrukturës lokale me 33%. Projekti synon avancimin e kapacitetit të organizatave qytetare lokale për të ndërtuar iniciativa ndërsektoriale, që synojnë zhvillimin socio-ekonomik të komuniteteve. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian.