Iniciativa

Туристик Дибра

by n f

Raised Percent :
0%
1.107.000 ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Сите сме исти, сите заслужуваме радост!

by n f

Дневен инклузивен пр

Raised Percent :
0%
330.000 ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Летен камп „Прва радост“

by n f

   

Raised Percent :
0.02%
408.000 ден
Funding Goal
0
Days to go
100 ден
Fund Raised

Иницијатива за професионално советување и менторство на ученици

by n f

  Професиона

Raised Percent :
0%
400.000 ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Youth Festival 2023 – International Youth’s day!

by n f

Bëhuni gati të përje

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Turistik Dibra

by n f

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Të gjithë jemi njësoj, të gjithë meritojmë gëzim!

by n f

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Programi i bursave për studentë për vitin akademik 2021/2022

by Community Investment Platform

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Kampi veror “Gëzimi i parë”

by n f

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Iniciativa për këshillim dhe mentorim profesional të maturantëve

by n f

Raised Percent :
0%
ден
Funding Goal
0
Days to go
ден
Fund Raised

Lajme

0

Anëtarët e platformës

0

Iniciativat e mbështetura

0 ден.

Fondet e caktuara

PLATFORMA DIGJITALE PËR INVESTIME NË KOMUNITET

Platforma digjitale për investime në komunitet është e hapur për të gjithë palët e interesuara në vend (edhe për diasporën edhe për bizneset). Qëllimi i platformës është të shohim përpjekjet in-situ të anëtarëve tanë të PIK në fushën digjitale. Kjo platformë përdoret për të publikuar rezultatet e projektit, analizat, iniciativat e propozuara të komunitetit dhe rregulloret. Platforma shërben gjithashtu si një mjet për të mobilizuar resurse financiare shtesë, veçanërisht ato nga bizneset nga diaspora.

BËHU PJESË E PLATFORMËS

Projekti Platforma për investime në komunitet (PIK)

zbatohet në Shkup, Tetovë, Strumicë dhe Dibër
Skopje
Tetovo
Debar
Strumica

QËLLIMI KRYESOR I PROJEKTIT

Avancimi i kapacitetit të organizatave qytetare lokale

Qëllimi specifik i projektit është fuqizimi i kapaciteteve për grumbullimin e mjeteve të komuniteteve lokale përmes iniciativave të udhëhequra nga organizatat qytetare dhe iniciativat publike-private.

Organizatat zbatuese

Fondacioni për zhvillimin e arsimit dhe kulturës Albiz

rr. “20”, nr. 97, Saraj, 1000 Shkup tel. +389 (0) 2 2057 632, faksi: +389 (0) 2 2057 632 е-mail: info@albiz.org.mk www.albiz.org.mk

Qendra për zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit

rr. “Veljko Vlahoviq”, nr.13, F.P. 41, 1250 Dibër tel. +389(0)46835106, faksi: +389 (0) 46 835 106 е-email: cscd.db@gmail.com www.cscd.org.mk

Qendra për hulumtime dhe analiza NOVUS

rr. “Vasil Surçev”, nr. 56, 2400 Strumicë tel. +389 (0) 75 495 003 е-mail: zdruzenienovus@gmail.com www.associationnovus.org

Shoqata Multikultura

rr. “Dervish Cara”, 5-2/2, 12000 Tetovë tel. +389 (0) 44 377 775 е-mail: info@multikultura.org.mk www.multikultura.org.mk

Anëtarët