Lajme

“Ushqim i shëndetshëm-jetë të shëndetshme”

Trajnimi “Përmirësimi i aftësive për dizajnimin dhe paketimin e produktit dhe promovimin përmes përdorimit të mjeteve të TIK”


Aktiviteti është në kuadër të zbatimit të projektit “Ushqim i shëndetshëm – jetë të shëndetshme”, me mbështetjen e Fondacionit Albiz.


Platforma e Investimeve në Komunitet – CIP