Новости

Средба со грантистите АDEC и CED од Тетово

Како дел од активностите за мониторирање и евалуација на проектите од првата фаза на суб-грантирање во рамки на Платформата за инвестиции во заедницата, на две посебни средби со претставниците на ADEC и CED, во Тетово и Теарце, се дискутираше за текот на активностите во последната фаза на имплементација, кофинансирањето, како и финалниот извештај. Слични средби ќе се одржат и со останатите грантисти од Скопје, Дебар и Струмица.