Новости

Средба со грантистите ЗИП Институт, Флагелум и Хоризон Цивитас од Скопје

Продолжуваат активностите за мониторирање и евалуација на проектите од првата фаза на суб-грантирање во рамки на Платформата за инвестиции во заедницата. Завршните проектни активности, кофинансирањето и финалниот извештај, беа главните прашањата за кои се дискутираше во текот на средбите.