Новости

Средба со проектните партнери

На 21-ви септември 2021 во просториите на Фондација Албиз во Скопје, се одржа состанок со проектните партнери од Тетово, Струмица и Дебар.

На оваа средба новиот проектен менаџер Назлије Исени Куртиши ја презентираше Деталната временска рамка за претстојните проектни активности и буџетот. Фондација Албиз и нашите партнери покажа многу интерес и внамание за успешно реализирање на активностите што следуваат.

Главна теми беа: напредокот на истражувањето за меѓу-секторската соработка, креирање на дигитална платформа и потпишувањето на меморандуми за соработка со јавните институции.