Новости

Успешни форуми во Тетово, Скопје, Струмица и Дебар

Разговаравме за Законот за Јавно-Приватно Партнерство и можноста за социјални придонеси. Заедно со претставници од јавниот, приватниот и граѓанскио сектор, дојдовме до конкретни предлози:

Фокус на промовирање на законот за информирање на бизнисите и интересните групи.

Елиминација на административни компликации за да се олесни учеството на бизнисите.

Бараме транспарентност за да се осигураме дека овие партнерства имаат корист за заедницата. Придружете се на разговорите за поиновативна и развиена заедница!

#PublicPrivatePartnership#Innovation#CooperateForDevelopment