Новости

Ви го претставуваме CIP – За оние кои можеби не знаат!

Што е CIP? CIP, или Платформа за инвестиции во заедницата, е динамичен проект кој промовира социо-економски развој во заедниците.

Времетраење на проектот: Јануари 2021 – Април 2024 година

Кој стои зад тоа? Имплементиран од Фондација Албиз во партнерство со -НОВУС, МУЛТИКУЛТУРА и ЦСЦД

Каде? Во Скопје, Струмица, Тетово и Дебар

Дознајте повеќе: www.cip.mk

Финансиран од Европската Унија: ИПА Програма за граѓанско општество и медиуми 2018-2019 (распределба 2019)

CIP – ги прави заедниците посилни!

#CIP#CommunityEmpowerment#EUHelps#BetterCommunities