Новости

„Вклучи се: Отворен информативен ден за платформа за инвестирање во заедницата“

Волонтерите од Центарот за истражувања и анализи НОВУС организираа отворен инфо ден за проектот “Платформа за Инвестиции во Заедницата” (Community Investment Platform – CIP), каде младите луѓе од нашиот регион добија шанса да дознаат повеќе за активните иницијативи и како тие можат сами да ги претстават на платформата за e-crowdfunding.

Оваа платформа им овозможува на младите од нашиот регион да го претстават својот креативен иден проект и да ги привлечат финансиските средства потребни за неговата реализација.

Со помош на CIP, нашата заедница може да се вклучи во процесот на донирање и финансирање на проекти и иницијативи кои го подобруваат квалитетот на живот и развојот на регионот.

Останете информирани и вклучете се! Образованието и размената на идеи се клучни за нашата заедница.