Новости

Втор повик за суб-грантиране

На 28-ми февруари 2023 ќе биде објавен Вториот повик за доделување грантови за организациите од гранскиот сектор. Предност ќе имаат граѓанските организации кои работат на вклучување на младите и жените во процесот на одлучување или чии активности влијаат на подобрување на нивниот социо-економски статус во заедниците.