Новости

За развој на заедницата

Заедницата се развива и преку самопридонес! Да ја развиеме заедницата со поддршка на локалните иницијативи предводени од граѓанскиот сектор. Донирај и биди дел од развојот!