Новости

„Зајакнување на заедниците: Мисијата на платформата за инвестирање во заедницата“

Нашата цел е да направиме нешто значајно, да ја поддржиме заедницата, да создадеме повеѓе можности за за граѓанскиот сектор и да помогнеме на другите.

Платформа за инвестиции во заедницата