Новости

Запознајте ги нашите ГРАНТИСТИ од Скопје!

Ни претставува огромна чест и задоволство да ги претставиме
нашите ГРАНТИСТИ од Скопје – добитници во прва фаза на
доделување на под-грантови во рамки на проектот Платформа за
Инвестиции во Заедницата.