Новости

15 март 2023, Втор повик за грантови

Вториот повик за доделување грантови за граѓански организации ќе биде објавен на 15-ти март 2023. Наскоро ќе бидат објавени и целокупните информации во однос на целите и очекуваните резултати од повикот, условите за аплицирање, подобните активности и начинот на аплицирање.

Ажурно следете ја веб-страницата и фејсбук-страницата на Платформата за инвестиции во заедницата.