Иницијативи од категорија Образование

Програма за стипендии за студенти за академската година 2021/2022

од Community Investment Platform

постигнато во проценти :
0%
600.000 ден
целна сума
315
денови до крај
ден
постигнато

Иницијатива за професионално советување и менторство на ученици

од n f

  Професиона

постигнато во проценти :
0%
400.000 ден
целна сума
0
денови до крај
ден
постигнато