Програма за стипендии за студенти за академската година 2021/2022

овде треба да има kratok опис

 • 600.000 ден

  целна сума
 • ден

  собрани средства
 • 0

  денови до крај
 • Цел

  до исполнување на целта
постигнато во проценти :
0%
Minimum amount is ден100 Maximum amount is ден10000 Put a valid number
ден

Community Investment Platform

1 иницијативи | 0 Обележани иницијативи

Поопширно за иницијаторот

Категорија
Нема информации