Lajme

15 mars 2023, Thirrje e dytë për grante

Thirrja e dytë për ndarje të granteve për organizatat e shoqërisë civile do të shpallet më 15 mars 2023. Së shpejti do të publikohet edhe informacioni i përgjithshëm në lidhje me objektivat dhe rezultatet e pritura të thirrjes, kushtet e aplikimit, aktivitetet e pranueshme dhe mënyrën e aplikimit.

Qëndroni të azhurnuar me faqen e internetit dhe Facebook faqen e Platformës për investime në komunitet.